Julmusik i Torsö kyrka lördag 8 december kl. 16

Vi sjunger ett julprogram under ledning av vår dirigent Anders Rosén.
Organist Anders Börjesson medverkar.
Fritt inträde!
Kollekt till Svenska kyrkans Julkampanj.