Dikt och ton i Allhelgonatid

Fredag 1 november kl. 18 i Fågelö kapell, Torsö.